Přihlásit se Registrovat

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba Mgr. Evě Rendlové, IČO 09846051, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 10 let.

 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například emailem využitím nástrojů v sekci kontakt, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje Mgr. Evi Rendlové, IČO 09846051.

 

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.