Přihlásit se Registrovat

Geometrie v rovině

Počet příkladů v kapitole: 30

Vzorový příklad    

Pravidelný šestiúhelník jsme rozdělili, jak je znázorněno na obrázku. Které z následujících tvrzení není pravdivé?

A) Úhel ASB = 60°

B) Obsah vybarvené části je větší než obsah nevybarvené části.

C) Úhly BEF a FCB jsou shodné.

Správná odpoveď: Zobraz odpověď B

Měl jsi daný úkol správně?

Videa zdarma k této kapitole